2022 yil 1 chorak uchun balans va moliyaviy hisobot