2022 yil 1 iyul holatiga avtomobil haqida ma'lumot