2022 yil 2 chorak uchun balans va moliyaviy hisobot