2022 yil 2 chorakda ko'rsatkichlarning bajarilishi to'g'risida ma'lumot