Garov reestridagi yozuvlar to'g'risida 2022 yil 1 iyul holatiga ma'lumot.