To'lov

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Vahkamasining 2014 yil 12 iyunda tasdiqlangan №155 sonli qarori IV bandiga ko'ra garov reestridan izlash natijalari bo'yicha ko'chirmalar olish qonun hujjatlariga muvofiq pulli asosda amalga oshiriladi.

Jismoniy shahslar bevosita reestrda yozuvni ro'yxatdan o'tkazish yoki ko'chirmalar berishga qadar o'z to'lov kartalari vositasida yohud qonun hujjatlarida nazarda tutilgan to'lovlarni amalga oshiradilar.

Yuridik shaxslarga garov reestriga yozuv kiritilgan va kuchirmalar olingan oy mobaynida ushbu oy tugagandan kegin un kun mobaynida tulovlarni amalga oshiradilar. Yuridik shaxslar tomonidan uz vaqtida tegishli to'lovlar amalga oshirilmagan taqdirda "Garov reestri "DUK ular uchun kelgusida yozuvlar kiritish va kuchirmalar olish uchun hisob-kitoblarning oldindan tulash tartibini belgilashga haqlidir.

"GAROV REESTRI" DUKning BANK REKVIZITLARI:

Markaziy bankning Toshkent shahar HKKM
Bank kodi: 00014
STIR: 302985767
Hisob raqami: 21596000100372274001